டி20 வரலாற்றிலேயே பிரம்மாண்ட சாதனையை செய்த இந்திய அணி.   பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட  பும்ரா.

Spread the love

டி20 வரலாற்றிலேயே பிரம்மாண்ட சாதனையை செய்த இந்திய அணி.   பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட  பும்ரா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *