திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் 3 நாட்களுக்கு சில  தரிசனங்கள் ரத்து செய்து தேவஸ்தானம் அதிரடி 

Spread the love

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் 3 நாட்களுக்கு சில  தரிசனங்கள் ரத்து செய்து தேவஸ்தானம் அதிரடி 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *