திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் நடைபெறவுள்ள  வசந்த உற்சவம். மனமுருகி விசித்திரமாக  கடிதம் எழுதி உண்டியலில் போட்ட முருக  பக்தர்.

Spread the love

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் நடைபெறவுள்ள  வசந்த உற்சவம். மனமுருகி விசித்திரமாக  கடிதம் எழுதி உண்டியலில் போட்ட முருக  பக்தர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *