தோனியின் சாதனையை முறியடித்த ரோகித் ஷர்மா. ஐ.சி.சி. மீது அதிருப்தியில் ராகுல் டிராவிட்

Spread the love

தோனியின் சாதனையை முறியடித்த ரோகித் ஷர்மா. ஐ.சி.சி. மீது அதிருப்தியில் ராகுல் டிராவிட்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *