டி20 உலகக் கோப்பையில்  இந்தியா விளையாடும் போட்டிகள்.  பல வீரர்களின் சாதனை உடைய போகிறது.. புதிய சாதனை படைக்க கோலிக்கு வாய்ப்பு

Spread the love

டி20 உலகக் கோப்பையில்  இந்தியா விளையாடும் போட்டிகள்.  பல வீரர்களின் சாதனை உடைய போகிறது.. புதிய சாதனை படைக்க கோலிக்கு வாய்ப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *