சிம்புவுக்கும், ரசிகைக்கும் கல்யாணமா? . இது என்னய்யா சிம்புவுக்கும், கீர்த்தி சுரேஷுக்கும் இப்படியொரு தீராத பிரச்சனை!

Spread the love

சிம்புவுக்கும், ரசிகைக்கும் கல்யாணமா? . இது என்னய்யா சிம்புவுக்கும், கீர்த்தி சுரேஷுக்கும் இப்படியொரு தீராத பிரச்சனை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *