டி20 உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு உதவிய  இந்தியா.முற்றிலுமாக அகற்றப்படும் நியூயார்க் கிரிக்கெட் மைதானம்

Spread the love

டி20 உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு உதவிய  இந்தியா.முற்றிலுமாக அகற்றப்படும் நியூயார்க் கிரிக்கெட் மைதானம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *