வைகாசி விசாகத்தில் முருகப்பெருமானை வழிபட சிறந்த நேரம்.திருச்செந்தூர் கோவில் நடைபெறும் வைகாசி விசாக திருவிழா

Spread the love

வைகாசி விசாகத்தில் முருகப்பெருமானை வழிபட சிறந்த நேரம்.திருச்செந்தூர் கோவில் நடைபெறும் வைகாசி விசாக திருவிழா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *