ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ஆட்சியில் இரட்டிப்பு இழப்பு. வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அதிரடி

Spread the love

ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ஆட்சியில் இரட்டிப்பு இழப்பு. வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அதிரடி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *